Kontakt

 

Dane teleadresowe

Spin-Mad s.c. Adam Olędzki Maciej Wilk

Borki-Wyrki 71A

08-106 Zbuczyn

Polska

email: info@spinmad.pl

tel. +48 668 334 497

 

INFORMACJA DLA KLIENTÓW

1. Spin-mad s.c. z siedzibą Borki-Wyrki 71A, 08-106 Zbuczyn, Polska, tel. 668 334 497 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową.
3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO):

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
    dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają mają interesy, lub podstawowe prawa i wolności osoby, któej dane dotyczą, wymagające danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
6. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres:

  • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres przechowywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji) 
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora
(np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

  • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

7. Spin-mad s.c. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe, a w pozostałym jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane. ​

 

Zapytaj nas

KatalogSpinMad2024Pobierz katalog

Partnerzy

  • Miejscówka
  • Nasi przewodnicy

Gdzie kupić?

Nasze przynęty można kupić w wielu dobrych sklepach na terenie całego kraju

Znajdź sklep

Gdzie kupić?

Nasze przynęty można kupić w wielu dobrych sklepach na terenie całego kraju

Znajdź sklep
© 2024 SPINMAD. Wszelkie prawa zastrzezone.
Wykonanie: Strony internetowe